• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

அடிக்கடி நடக்கும் இயற்கை அணர்த்தங்கள் மற்றும் நடக்கும் பிரதேசங்கள்

அணர்த்தங்கள்
வெள்ளம்   சூறாவளி   பாரிய இயற்கை அபாயங்கள்  

நிறுவனங்கள்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம் தலைமையகம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம தலைமையகம்

செய்தி அறிவித்தல்கள்

அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

2017 flood  Rapid Impact Assessment

South-west monsoon was activated over Sri Lanka from 24 May 2017 and a very low upper air wind convergence was formulated over the eastern sea of Sri Lanka which was absorbing westerly winds. As a result of this, heavy rains were received on 25 of may to the South-western watersheds in the country. 

மேலும் வாசிக்க...
 

Donations for Victims

Details of Disaster Relief Fund Account 

 

Account Name      :           Disaster Relief Fund - DST

Bank                         :           Sampath Bank

Swift Code              :           BSAMLKLX

Beneficiary            :           Government of Sri Lanka

Website                   :           www.cbsl.lk

Branch Code         :           001 

மேலும் வாசிக்க...
 

Request for Expressions of Interest for Undertaking a Study on Legal and Institutional Framework for Disaster Management in Sri Lanka and Development of a Comprehensive Strategic Plan

Ministry of Disaster Management invites Expression of Interest from consultancy organizations to study the existing legal and institutional framework for disaster management and submit recomendations to enhance the disaster risk management capacity of the country.

Please click the links below for the Request for Expressions of Interest of Undertaking a Study on Legal and Institutional Framework for Disaster Management in Sri Lanka and Development of a Comprehensive Strategic Plan

Request for Expressions of Interest 

 English

 Sinhala

 Tamil

மேலும் வாசிக்க...
 

District-wise Relief Item Requirement 2016 Flood Relief

Floods and landslides caused by torrential rains with gale force winds in Sri Lanka have left 71 people dead, 127 missing, and over 319,000 displaced from homes while over a 427,000 people are affected by the adverse weather.

According to the government assessments, 427,918 people belonging to 105,360 families are affected by floods and landslides as of the situation report issued by Emergency Operation Centre of DMC as of 20th May 2016. Out of the affected, 319,507 people from 64,308 families have been evacuated to 602 safe locations. About 474 houses are reported to be fully damaged and 3,674 houses partially damage by floods and landslides.

மேலும் வாசிக்க...
 

New Year Program of Ministry of Disaster Management

 All religions activities were held in the Ministry of Disaster Management on 01.01.2016 with the participation of Hon.Minister, Hon.Deputy Minister, Secretary of the Ministry and all the staff of the Ministry,Disaster Management Centre and National Disaster Relief Services Centre.

alt

மேலும் வாசிக்க...
 


பக்கம் 1 - 10

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

நொவெம்பர் 2017
ஞா தி செ பு வி வெ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2