• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

அடிக்கடி நடக்கும் இயற்கை அணர்த்தங்கள் மற்றும் நடக்கும் பிரதேசங்கள்

அணர்த்தங்கள்
வெள்ளம்   மண்சரிவுகள்   பாரிய இயற்கை அபாயங்கள்  

நிறுவனங்கள்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம் தலைமையகம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம தலைமையகம்

செய்தி அறிவித்தல்கள்

அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

South Asia Policy Dialouge on Children

The “South Asia Policy Dialouge on Children” was held in Kathmandu, Nepal from 17-18 September 2015. Mr S S Miyanawala, Secretary, Ministry of Disaster Management delivered the Keynote Address at the above policy dialouge.

மேலும் வாசிக்க...
 

Mr S. S. Miyanawala was appointed by the HE the President as the Secretary of the Ministry of Disaster Management

 alt

   

Hon Anura Priyadarshana Yapa assumed duties in the Ministry of Disaster Management

 Hon Anura Priyadarshana Yapa, assumed duties of the Ministry of Disaster Management on 07th September 2015

alt

 

The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, Minister of Disaster Management assumed duties today at the Ministry of Disaster Management.

மேலும் வாசிக்க...
 

Invitation for Tender for Consultancy Services

மின்னஞ்சல் அச்சிடுக PDF

 Ministry of Disaster Management

Invitation for Tender for Consultancy Services 

Development of Project Proposals

Sri Lanka Comprehensive Disaster Management Programme(SLCDMP)

மேலும் வாசிக்க...
 


பக்கம் 3 - 9

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஏப்ரயில்JEV_MAY=மே 2019
ஞா தி செ பு வி வெ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4