• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

அடிக்கடி நடக்கும் இயற்கை அணர்த்தங்கள் மற்றும் நடக்கும் பிரதேசங்கள்

அணர்த்தங்கள்
வெள்ளம்   மண்சரிவுகள்   பாரிய இயற்கை அபாயங்கள்  

நிறுவனங்கள்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம் தலைமையகம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம தலைமையகம்

செய்தி அறிவித்தல்கள்

அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

RECRUITMENT FOR THE POSTS OF STILL PHOTOGRAPHER AND CAMERA OPERATOR (VIDEO) IN THE MINISTRY OF DISASTER MANAGEMENT ON TEMPORARY BASIS

 

 RECRUITMENT FOR THE POSTS OF STILL PHOTOGRAPHER AND CAMERA OPERATOR (VIDEO)

IN THE MINISTRY OF DISASTER MANAGEMENT ON TEMPORARY BASIS

மேலும் வாசிக்க...
 

Comprehensive Disaster Management Programme

The Ministry of Disaster Management has initiated the task of preparing the comprehensive disaster management plan for 2013-2015. Required data/information to prepare this plan has been collected by now, and the plan is being prepared at present. 

மேலும் வாசிக்க...
 

Development of Comprehensive Disaster Management Plan for Sri Lanka

altDue to severe disasters experienced during last few years loss of lives and damaged to properties are increasing. The ministry strongly believes that the impacts of disasters could be minimized only by a coordinated approach of all public and private sector organizations and mainstreaming disaster risk reduction in to sectoral programmes and projects.

மேலும் வாசிக்க...
 

National Policy for Disaster Management in Sri Lanka

The ministry of Disaster Management has drafted the National Policy for Disaster Management in Sri Lanka. Your suggestions/views and comments are welcomed to finalize the National Policy. The suggestions/views or comments can be sent this ministry before 14 March 2013 via the following e mail address.     இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும் .

Pleas click on the following link to download the soft copy of the draft National DM Policy 
 
 

Commemoration of 7th National Safety Day

Arrangements have been made by the Ministry of Disaster Management in collaboration with Disaster Management Centre   to commemorate the National Safety Day 2012, centering around Badulla District this year under the main theme ‘Towards a Safer Sri Lanka’ through the sub theme ‘be aware and prevent disasters

மேலும் வாசிக்க...
 


பக்கம் 5 - 9

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஏப்ரயில்JEV_MAY=மே 2019
ஞா தி செ பு வி வெ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4