• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

அடிக்கடி நடக்கும் இயற்கை அணர்த்தங்கள் மற்றும் நடக்கும் பிரதேசங்கள்

அணர்த்தங்கள்
வெள்ளம்   மண்சரிவுகள்   பாரிய இயற்கை அபாயங்கள்  

நிறுவனங்கள்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம் தலைமையகம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம தலைமையகம்

செய்தி அறிவித்தல்கள்

அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

Disaster management is on 24 hour vigil

Addressing a media conference held at the ministry of Disaster management today(1st Nov 2012), the Minister of Disaster Management, Mahinda Amaraweera stated that necessary instructions have been given to the District Secretaries to provide relief and facilities to the people affected by the prevailing inclement weather condition.

மேலும் வாசிக்க...
 

Garbage dump slips in the Kolonnawa

alt

A sum of Rs. 1M has been granted by the Ministry of Disaster Management to the Kolonnawa Divisional Secretary, to provide reliefs for the people who are residing in temporary houses after their houses being affected by the garbage dump slips in the Kolonnawa, Pothuvilkumbura area.

மேலும் வாசிக்க...
 

Ministry of Disaster Management is entering in to a new building

The new building constructed for disaster management operation centre at Vidya Mawatha, Colombo 07, will be opened by H.E the President, Mahinda Rajapakshe in due course. The Ministry of Disaster Management, Disaster Management Centre, National Disaster Relief Centre and the offices of Hon. Minister and Hon Deputy Minister, will be located within this premise.

 

 

Ministry housed in a new building

A newly constructed building for the Ministry of Disaster Management, Disaster Management Centre and National Disaster Relief Service Centre at Vidya Mawatha, Colombo 07, was inaugurated by His Excellency Mahinda Rajapaksha, on 2nd April 2012.

 

Modern Doppler Weather Radar System for short term weather forecast

Department of Meteorology has taken measures to establish a modern Doppler weather radar system, which is utilized by many countries' in Gongala peak in Deniyaya area
This radar system with modern facilities will be a grate assistant to provide accurate weather forecasting on the features and density of rainfall and the instant heave rainfall received at different occasions.

மேலும் வாசிக்க...
 


பக்கம் 6 - 9

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஏப்ரயில்JEV_MAY=மே 2019
ஞா தி செ பு வி வெ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4