• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
முகப்பு தொடர்புக்கு தொடர்பு படிவம்
பொது அலுவலகம்
முகவரி:
2, விஜேராம மாவத்தை,
கொழும்பு 07,
இலங்கை

தொலைபேசி: 011-2695017
மின்-நகல்: 011-2681980

 


பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஆகஸ்ற் 2019
ஞா தி செ பு வி வெ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31