• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
முகப்பு தொடர்புக்கு தொடர்பு படிவம்
பொது அலுவலகம்
முகவரி:
2, விஜேராம மாவத்தை,
கொழும்பு 07,
இலங்கை

தொலைபேசி: 011-2695017
மின்-நகல்: 011-2681980

 


பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஒக்டோம்பர் 2019
ஞா தி செ பு வி வெ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2