• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

Comprehensive Disaster Management Programme

The Ministry of Disaster Management has initiated the task of preparing the comprehensive disaster management plan for 2013-2015. Required data/information to prepare this plan has been collected by now, and the plan is being prepared at present. 

As the first phase of this, a workshop was conducted in the ministry auditorium on 8th February 2012, to obtain the views of the District Secretaries and Chief Secretaries to the Provincial Councils. And as the second phase, another workshop was conducted on 08th April 2013, to obtain the views of the stakeholder parties pertinent to the subject of Disaster Management. Measures have been taken by the ministry to expedite this task.

 

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

நொவெம்பர் 2019
ஞா தி செ பு வி வெ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30