• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
முகப்பு செய்திகள் செய்தி அறிவித்தல்கள் Implementation of Budget 2014 and 2015-2017 Medium Term Expenditure Framework

Implementation of Budget 2014 and 2015-2017 Medium Term Expenditure Framework

alt

A discussion on "Implementation of Budget 2014 and 2015-2017 Medium Term Expenditure Framework" was held on 22nd July 2014 at the Ministry Conference Room under the chairmanship of Hon Minister of Disaster Management, Mahinda Amaraweera.

 

Hon Deputy Minister Dulip Wijesekara, Secretary to the Ministry of Finance and Planning Dr P B Jayasundara, Secretary of the Ministry of Disaster Management Mrs. S M Mohamed and Officials of the Ministry of Finance and Planning , Ministry of Disaster Management & its agencies were participated. 

alt alt alt

 

 

 

 

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

நொவெம்பர் 2019
ஞா தி செ பு வி வெ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30