• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
முகப்பு தரவிறக்கம் முக்கியமானது

2005ம் ஆண்டின் 13ம் இலக் இலங்கை பேரலிச் செயலாட்ச்சி சட்டம்

தேசிய பேரலிவுச் செயலாட்சிப் ​பேரவையையும் பேரலிவுச் செயலாட்சி நிலையரத்தையும் தாபிப்தற்கும், தொழிநுட்ப மதியுரைக் குழுக்களை நியமிப்பதற்கும், பேரழிவுச் செயலாற்சித்திட்டங்களைத் தயாரிப்பதும், பேரலிவு நிலைமையொன்றை வெளிப்படுத்துவதற்கும், நட்டஈடு அளி்ப்பதற்கும், அத்துடன் அவற்றோடு தொடர்புப்பட்ட அல்லது அவற்றின் இடைநேர்விலைவான கருமங்களுக்கு ஏற்பாடு ​செய்வதற்குமானல​தொரு சட்டம்.

சட்டமூலத்தை முலுமையாக பார்க்க PDF இன் மேல் கிலிக் செய்யவும்

 

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

டிசெம்பர் 2019
ஞா தி செ பு வி வெ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4