• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
முகப்பு செய்திகள் செய்தி அறிவித்தல்கள்
press release

National Disaster Relief Services Centre - Benifiaciary Details Provision On Flood and Landslide - Kalutara District

 National Disaster Relief Services Centre - Benifiaciary Details Provision On Flood and Landslide - September/October - 2015 -  Kalutara District 

 

South Asia Policy Dialouge on Children

The “South Asia Policy Dialouge on Children” was held in Kathmandu, Nepal from 17-18 September 2015. Mr S S Miyanawala, Secretary, Ministry of Disaster Management delivered the Keynote Address at the above policy dialouge.

மேலும் வாசிக்க...
 

Hon Anura Priyadarshana Yapa assumed duties in the Ministry of Disaster Management

 Hon Anura Priyadarshana Yapa, assumed duties of the Ministry of Disaster Management on 07th September 2015

alt

 

The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, Minister of Disaster Management assumed duties today at the Ministry of Disaster Management.

மேலும் வாசிக்க...
 

List of Short listed Consultancy Firms by Technical Evaluation Committee

 Please click on following link to download the List of Short listed Consultancy Firms by Technical Evaluation Committee 

Shortlisted Consultancy Firms 

 

Invitation of Bids (Automated Rain Guage Network)

 Invitation for Bids (IFB) 

Ministry of Disaster Management
Support to Mainstreaming Disaster Risk Management Project 
Project Grant ID: WB/GFDRR/TF 016699
Supply, Installation, Commissioning and Maintenance Of
Automated Rain Gauge Network with Accessories
Bid No: 09/2015
 
 


பக்கம் 1 - 8

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஏப்ரயில்JEV_MAY=மே 2020
ஞா தி செ பு வி வெ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2