• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

அடிக்கடி நடக்கும் இயற்கை அணர்த்தங்கள் மற்றும் நடக்கும் பிரதேசங்கள்

அணர்த்தங்கள்
வெள்ளம்   மண்சரிவுகள்   பாரிய இயற்கை அபாயங்கள்  

நிறுவனங்கள்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம் தலைமையகம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம தலைமையகம்

செய்தி அறிவித்தல்கள்

அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

Invitation for Tender for Consultancy Services

மின்னஞ்சல் அச்சிடுக PDF

 Ministry of Disaster Management

Invitation for Tender for Consultancy Services 

Development of Project Proposals

Sri Lanka Comprehensive Disaster Management Programme(SLCDMP)

மேலும் வாசிக்க...
 

DM Policy

 Disaster Management Policy was finalized by the Ministry of Disaster Management.

Please click on the following link to download the DM Policy tamil version 

Disaster Management Policy (TAMIL)

 

Short Course on Disaster Resilience Leadership

Call for Applications

Short Course on Disaster Resilience Leadership

GLOBAL DISASTER RESILIENCE FELLOWSHIP PROGRAM

Deadline for receiving applications : 3rd March 2014 

  About the Program

 
The Global Disaster Resilience & Leadership (GDRL) Fellowship Program is a core component of the Strengthening Leadership in Disaster Resilience Program (SLDRP), which aims to reduce disaster risk in vulnerable communities by systematically strengthening the existing capacity of disaster risk reduction (DRR) practitioners, supporting the development of future leaders, and working towards sustainability through a global network of academic, public and private stakeholders.
மேலும் வாசிக்க...
 

Implementation of Budget 2014 and 2015-2017 Medium Term Expenditure Framework

alt

A discussion on "Implementation of Budget 2014 and 2015-2017 Medium Term Expenditure Framework" was held on 22nd July 2014 at the Ministry Conference Room under the chairmanship of Hon Minister of Disaster Management, Mahinda Amaraweera.

 

மேலும் வாசிக்க...
 

Distribution of Life Jackets

altWearing life jackets for fishing activities is compulsory with effect from 1st January 2014. Under the first step Hon. Mahinda Amaraweera, Minister of Disaster Management 

மேலும் வாசிக்க...
 


பக்கம் 4 - 9

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஜனவாரி JEV_FEBRUARY=பெபரவாரி 2020
ஞா தி செ பு வி வெ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1