• அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு
  • அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

அடிக்கடி நடக்கும் இயற்கை அணர்த்தங்கள் மற்றும் நடக்கும் பிரதேசங்கள்

அணர்த்தங்கள்
வெள்ளம்   மண்சரிவுகள்   பாரிய இயற்கை அபாயங்கள்  

நிறுவனங்கள்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம்
அநர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிறுவனம் தலைமையகம்   வளிமன்டலவியல் திணைக்களம தலைமையகம்

செய்தி அறிவித்தல்கள்

அணர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு

3rd World Conference on Disaster Reduction

The Minister of Daltisaster Management Hon Mahinda Amaraweera and other representatives participated for the     3rd World conference on  Disaster Reduction which was held in Geneva, Switzerland recently.

மேலும் வாசிக்க...
 

5th National Council for Disaster Management

A meeting on Nation Council for Disaster Management is scheduled to be held on 2nd May 2011 at the Temple Tree with the chairmanship of HE the President Mahinda Rajapaksha. Prime Minister, Leader of opposition, Hon. Ministers of the following subject Ministries, namely Ministry of Disaster Management, Ministry of

மேலும் வாசிக்க...
 

More funds for emergency relief

The Ministry of Disaster Management allocated Rs. 429.50 Mn for emergency relief activities  for flood affected people in  Kandy, Matale, NuwaraEliya, Hambantota, Mannar, Vauniya, Mulathiv, KIllinochchi, Batticaloa, Ampara,Trincomalee, Anuradhapura, Polonnaruwa, Badulla and Monaragala Districts. 

மேலும் வாசிக்க...
 

Korea provides relief goods for Flood Victims in Sri Lanka

The hand-over ceremony of emergency relief goods for recently flood affected people in Sri Lanka by the Government of the Republic of Korea was held at the Ministry of Disaster Management in Colombo on 22nd February 2011.

மேலும் வாசிக்க...
 

கடும் மழை தொடர்கின்றது

இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் திங்கட் கிழமை மு.ப. 9.00 மணி முதல் 2011 பெப்ரவரி மாதம் 07ம் திகதி  வரைக்கும் சுமார் 1249533 மக்கள் கடும் மழையினால் பாதிப்புக்குட்பட்டுள்ளதுடன் 11 பேர் இறந்தும் 03 பேர் காணாமல் போயும் உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது 

மேலும் வாசிக்க...
 


பக்கம் 8 - 9

பிந்திய செய்தி

நிகழ்ச்சி நாள்காட்டி

ஜனவாரி JEV_FEBRUARY=பெபரவாரி 2020
ஞா தி செ பு வி வெ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1